Άρχισε σήμερα στην ιστοσελίδα του ENTSO-E η διαβούλευση για το πλαίσιο εφαρμογής μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας που θα αφορά στη διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της 23ης Νοεμβρίου 2017 ( θέσπιση κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας (GLEB). Δείτε περισσότερα εδώ

Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο