Επιστολή προς τους Βουλευτές

Επιστολή προς τους Βουλευτές

Κύριοι Βουλευτές

Ως εργαζόμενοι του Ομίλου ΔΕΗ,

θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το Εθνικό Έγκλημα που συντελείται, σε συνέχεια αυτού της πώλησης του ΑΔΜΗΕ, με το κατατιθέμενο προς ψήφιση νομοσχέδιο από την Κυβέρνηση, της αποεπένδυσης της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ (Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περεταίρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού).

Με αυτό το νομοσχέδιο εξειδικεύονται τα « Διαρθρωτικά Μέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη» του νόμου (ΦΕΚ 72/2017) που αφορά την «αποεπένδυση» της ΔΕΗ σε ποσοστό 40% της λιγνιτικής ισχύος της.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η δημιουργία δύο (2) εταιρειών με την απόσχιση παγίων  από την ΔΕΗ :

Η πρώτη περιλαμβάνει την Μονάδα Μελίτη I ονομαστικής ισχύος 330 MW μαζί με την άδεια της Μελίτης II ονομαστικής ισχύος 450 MW και τα αντίστοιχα κοιτάσματα Κλειδιού, Λόφων Μελίτης και Βεύης.

Η δεύτερη περιλαμβάνει τις Μονάδες 3 και 4 της Μεγαλόπολης ονομαστικής ισχύος 300 MW εκάστη μαζί με τα αντίστοιχα Ορυχεία.                           

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Το «επιχείρημα» της δωρεάς  αυτής στους ιδιώτες «επενδυτές» είναι η  «συμμόρφωση» στην υπόθεση COMP/38.700 και της δέσμευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης για την πρόσβαση στον λιγνίτη και άλλων παραγωγών εκτός ΔΕΗ.

Η αλήθεια όμως είναι, ότι η δέσμευση των Ελληνικών Κυβερνήσεων για την περαιτέρω πρόσβαση στον λιγνίτη, δεν επιβάλλει την πώληση παγίων στοιχείων της ΔΕΗ αλλά,

 α) να χορηγήσει δικαιώματα εκμετάλλευσης επί των κοιτασμάτων Δράμας, Ελασσόνας, Βεύης και Βεγόρας μέσω διαγωνισμών σε άλλες επιχειρήσεις, πλην της ΔΕΗ, εκτός εάν δεν υποβληθεί άλλη αξιόπιστη προσφορά.

β) να απαγορεύσει στους κατόχους δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί των κοιτασμάτων της Δράμας, της Ελασσόνας και της Βεγόρας να πωλούν τον εξορυσσόμενο λιγνίτη στη ΔΕΗ, εκτός εάν δεν υπάρχει άλλη αξιόπιστη προσφορά αγοράς των ποσοτήτων και για όσο χρονικό διάστημα η ΔΕΗ κατέχει δικαιώματα εκμετάλλευσης για περισσότερο από το 60% του συνόλου των αποθεμάτων λιγνίτη για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια  εκμετάλλευσης στην Ελλάδα.

γ) να διοργανώσει νέα διαδικασία παραχώρησης σε περίπτωση ακύρωσης της υπό εξέλιξη διαδικασίας παραχώρησης δικαιωμάτων επί του κοιτάσματος Βεύης. Κατά την εν λόγω διαδικασία, δεν πρόκειται να ληφθεί υπόψη ενδεχόμενη προσφορά της ΔΕΗ, εκτός εάν δεν υποβληθεί άλλη αξιόπιστη προσφορά και θα απαγορεύεται στον κάτοχο του δικαιώματος να πωλεί τον εξορυσσόμενο λιγνίτη στη ΔΕΗ, εκτός εάν δεν υποβληθεί άλλη αξιόπιστη προσφορά αγοράς και για όσο χρονικό διάστημα η ΔΕΗ κατέχει δικαιώματα εκμετάλλευσης για περισσότερο από το 60% του συνόλου των αποθεμάτων λιγνίτη για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια εκμετάλλευσης στην Ελλάδα.

Εξάλλου υπάρχουν κοιτάσματα λιγνίτη που η Ελληνική Πολιτεία έχει ήδη παραχωρήσει προς εκμετάλλευση σε ιδιώτες, όπως επίσης έχουν χορηγηθεί άδειες λειτουργίας Μονάδων λιγνιτικής ισχύος σε ιδιωτικές εταιρείες, αλλά αυτές έχουν απομείνει στα χαρτιά.

Όμως τίποτα από αυτά δεν επιλέχθηκε και προκρίθηκε η  έτοιμη λύση, ενάντια σε κάθε κανόνα της ελεύθερης οικονομίας.

Η επιβολή του ξεπουλήματος των  περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ, πάντα από τον δρόμο των μνημονιακών δεσμεύσεων και των αξιολογήσεων, για την αποφυγή του εκτροχιασμού της χώρας.

Έτσι οι αγοραστές  θα συνεχίζουν απρόσκοπτα  να «λειτουργούν» αμέσως δρομολογημένες Μονάδες και Ορυχεία, χωρίς να μπουν στην διαδικασία των τεράστιων προβλημάτων που απαιτεί η εξαρχής λειτουργία τους.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

Τι θα σημάνει για την ΔΕΗ η απώλεια αυτών των παγίων;

Επειδή, στις συγκεκριμένες μονάδες μέχρι την οριστική απόσυρσή τους, δεν απαιτείται  καμία απολύτως επένδυση, είναι αποδοτικότερες, εντάσσονται πρώτες στο σύστημα αγοράς Η/Ε σε αντίθεση με τις Λιγνιτικές Μονάδες που απομένουν στη ΔΕΗ για τις οποίες απαιτούνται επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να λειτουργήσουν μετά τον Ιούνιο του 2020

Επειδή, μετά την πώληση που επιχειρείται, η ΔΕΗ θα αναγκαστεί με μικρότερο χαρτοφυλάκιο να ανταπεξέλθει στον δανεισμό της

Επειδή, συνεχίζουν να διενεργούνται οι δημοπρασίες ενέργειας (ΝΟΜΕ) μόνο για τη ΔΕΗ χωρίς να υποχρεώνονται σε αυτές και οι ψευτοεπενδυτές

Επειδή, η ΔΕΗ εξακολουθεί να παραμένει προμηθευτής καθολικής υπηρεσίας και προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου

Επειδή, τα ληξιπρόθεσμα της ΔΕΗ είναι 3 δις ευρώ

Επειδή, η μνημονιακή δέσμευση είναι να παραχωρηθούν το 50% της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ οδηγείται σε μη βιωσιμότητα και η αρνητική επίπτωση στην ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια για την χώρα καθώς και στην εθνική οικονομία και στην κοινωνία θα είναι τεράστια

Το νομοσχέδιο από μόνο του αποκαλύπτει τους πραγματικούς σκοπούς του και τις επιπτώσεις του.

ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ

Για το εύλογο εύρος του τιμήματος  έχει  «φροντίσει» το νομοσχέδιο να το προσδιορίσει ανεξάρτητος εκτιμητής με διαδικασίες που να αποκλείει την κρίση ως  ασύμφορη την προσφορά από μέρους της ΔΕΗ ή να θεωρηθεί ο διαγωνισμός άγονος  ( αρ3 παρ. 4.5).

Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ»

Η φροντίδα του Υπουργείου για την εξασφάλιση της λειτουργίας των υπό πώληση Μονάδων και των συμφερόντων των αγοραστών γίνεται κραυγαλέα φανερή και από τους αδαείς όταν υποχρεώνει την νέα Μονάδα της Μεγαλόπολης με φυσικό αέριο ισχύος 800 MW να λειτουργεί με max ισχύος 500 MW για να «χωρέσουν» στο σύστημα και οι αγορασμένες Μονάδες (άρθρο 3 παρ 10 ).

Εάν αυτό δεν είναι κρατική επιδότηση τότε τι είναι;

Πλήθος ασαφών περιγραφών για την ιδιοκτησία εγκαταστάσεων, εδαφών, εξοπλισμού και την κοινή εκμετάλλευση τους, που θα επιλυθούν μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Καταλαβαίνει κανείς σε ποιόν θα πέσει ο κλήρος της πληρωμής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δεν μπορεί βέβαια, το αντίθετο μάλιστα, να αντιμετωπιστεί η αγορά των δημιουργούμενων εταιρειών ως επένδυση με άνοιγμα θέσεων εργασίας.

Σε αντίθεση με το Π.Δ 178/2002 που εξασφαλίζει προσωπικό και εργασιακές σχέσεις στην νέα εταιρία για μεγάλο χρονικό διάστημα (πώληση ΑΔΜΗΕ), το νομοσχέδιο «φροντίζει» να μην εισφέρονται στις νέες εταιρείες όλοι οι εργαζόμενοι, ελαφρώνοντας το λειτουργικό κόστος των νέων εταιρειών και αυξάνοντας τα κέρδη του  αγοραστή. Δίνοντας του την δυνατότητα να καταθέσει νέο κανονισμό εργασίας με την μεταβίβαση των μετοχών. Ταυτόχρονα μεταβιβάζεται η  ευθύνη στην ΔΕΗ της απορρόφησης του υπολοίπου προσωπικού από άλλες θυγατρικές της ΔΕΗ, εάν και εφόσον γίνει αποδεκτό από τα Διοικητικά τους Συμβούλια. Επίσης στην ΔΕΗ μεταβιβάζεται  και το κόστος κινήτρων εξόδου από την εργασία υπαλλήλων της (άρθρο 7).

Κύριοι Βουλευτές,

Επειδή, η ΔΕΗ Α.Ε. αποτελεί την μεγαλύτερη Βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας που δημιουργήθηκε το 1950 προς χάριν δημοσίου συμφέροντος άλλωστε γι΄αυτόν τον λόγο οι τοπικές κοινωνίες αποδέχθηκαν μετεγκαταστάσεις οικισμών και συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη του τόπου.

Επειδή, η περιουσία της αποτελεί Εθνικό Πλούτο και περιουσία όλων των Ελλήνων και μέρος της περιουσίας αποτελεί και η ενσωματωμένη περιουσία των Εργαζομένων και των Συνταξιούχων

Επειδή,  με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου θα διαλυθεί

Για τους σημαντικούς αυτούς λόγους, σας καλούμε με αίσθημα ευθύνης να μην συμβάλλεται και  να αποτρέψετε  την διάλυση του Ομίλου  ΔΕΗ, με ότι αυτό συνεπάγεται για την χώρα και την Εθνική Οικονομία.

 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΕΗ Α.Ε

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΕΔΔΗΕ

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΔΜΗΕ

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ : Συγχαρητήρια στους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ : Συγχαρητήρια στους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ

Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων , που άρχισε πριν από τέσσερα χρόνια, είναι ένα σημαντικό έργο για την πατρίδα μας με θετικές συνέπειες για τους καταναλωτές αλλά και το περιβάλλον.

Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την ηπειρωτική χώρα οδηγεί σε «αποστρατεία» τους πετρελαϊκούς σταθμούς των νησιών (ΑΣΠ) ,με προφανή οφέλη για το περιβάλλον, ενώ παράλληλα μειώνει το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και κατά συνέπεια το κόστος του ηλεκτρικού για τους καταναλωτές σε ολόκληρη τη χώρα.

Πίσω από την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων βρίσκεται η υψηλή κατάρτιση, η εμπειρία και η αφοσίωση των εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ στο βασικό κοινωνικό αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία αυτού του έργου αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν, από το σχεδιασμό και τις μελέτες έως την κατασκευή των απαραίτητων έργων και την  πόντιση των καλωδίων. Σε όλους δηλαδή τους εργαζομένους στον ΑΔΜΗΕ που όπως και σε κάθε έργο είναι αυτοί που «κινητοποιούν» εγκαταστάσεις , μέσα και εξοπλισμό και δίνουν περιεχόμενο και προστιθέμενη αξία σε όλα τα μεγάλα έργα υποδομής.

(Δελτίο Τύπου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ)

8 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

8 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι ημέρα μνήμης και τιμής για τους αγώνες των  γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο για τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Οι εργαζόμενες γυναίκες στην πατρίδα μας συμμετείχαν και συνεχίζουν να συμμετέχουν ενεργά στους αγώνες του λαού μας αλλά και στους αγώνες του εργατικού κινήματος διεκδικώντας ισότητα, καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερες αμοιβές.

Οι γυναίκες εργάζονται σε διάφορους τομείς ακόμα και σε χώρους που μερικά χρόνια πριν ήταν ανδροκρατούμενοι. Αναλαμβάνουν ρόλους και διεκδικούν με επιτυχία θέσεις υψηλής ειδίκευσης και κατάρτισης.

Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ η 8η Μαρτίου δεν είναι μόνον μια ευκαιρία για να αναλογιστούμε τις κατακτήσεις του γυναικείου κινήματος αλλά κυρίως είναι μια δέσμευση για νέους αγώνες ενάντια στην ανεργία, τη διάλυση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και τη λιτότητα.

Σήμερα, που η οικονομική κρίση  και οι δυσμενείς μεταβολές στα εργατικά δικαιώματα καθιστούν πιο ευάλωτους τους εργαζομένους και ειδικά τις γυναίκες, η συμμετοχή των γυναικών στους αγώνες του εργατικού κινήματος είναι επιβεβλημένη.

(Δελτίο Τύπου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, » Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας»)

 

Αιμοδοσία στις 12 Μαρτίου

Αιμοδοσία στις 12 Μαρτίου

Η ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΔΜΗΕ  διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στις  12  Μαρτίου 2018   ημέρα  Δευτέρα  στο κτίριο Ροσινιόλ .

Καλούμε τους συναδέλφους να ενισχύσουν με την προσφορά τους την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου.

Το αίμα είναι η ανεκτίμητη βοήθεια στο συνάνθρωπό μας που το έχει ανάγκη και μας αφορά όλους.

Η στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας  αποτελεί στοιχείο αλληλεγγύης , συναδελφικότητας και συλλογικού ενδιαφέροντος .

Φωτογραφία από προηγούμενη αιμοδοσία του Συλλόγου μας.

 

Επιστολή Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών στον Πρόεδρο και ΔΝΣ του ΑΔΜΗΕ

Επιστολή Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών στον Πρόεδρο και ΔΝΣ του ΑΔΜΗΕ

 

Επιστολή στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ απέστειλε ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ σχετικά με την αξιοποίηση του προσωπικού αλλά και τις αποφάσεις της Συνέλευσης της 16ης Φεβρουαρίου που πραγματοποιήθηκε αυθόρμητα στο κτίριο της Ροσινιόλ. Δείτε εδω την επιστολή του ΣΔΜ