Εισήγηση απο τον Α∆ΜΗΕ αναμένει  η ΡΑΕ – εντός τακτής προθεσµίας –  σχετικά µε τον καθορισµό σχετικής µεθοδολογίας για τον υπολογισμό των απαιτήσεων εφεδρείας Συστήματος (πρωτεύουσας, δευτερεύουσας και τριτεύουσας εφεδρείας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο κείμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο), ώστε να είναι σε θέση να επανεξετάσει την υιοθέτηση της εξαίρεσης των περιορισμών εφεδρείας κατά τον υπολογισμό της εικονικής ΟΤΣ. Για τις αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας διαβάστε περισσότερα εδω 

Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο