Την Παρασκευή 29/11 η ανακοίνωση εννεαμήνου της ΔΕΗ

Την Παρασκευή 29/11 η ανακοίνωση εννεαμήνου της ΔΕΗ

                                                           

Με ανακοίνωσή της η ΔΕΗ ενημερώνει για τη δημοσιοποίηση των βασικών λειτουργικών και οικονομικών μεγεθών εννεαμήνου 2019. Οπως αναφέρεται η “ΔΕΗ Α.Ε. θα ανακοινώσει τα βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη για το Εννεάμηνο 2019 την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.”