ΔΕΗ : “Το κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ) να επιδοτείται από το κράτος”

ΔΕΗ : “Το κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ) να επιδοτείται από το κράτος”

Η ΔΕΗ δεν μπορεί “να επωμίζεται ευθύνες που ανήκουν στην Πολιτεία”, διευκρινίζει η επιχείρηση στο πλαίσιο της συζήτησης για τον υπολογισμό (αλλά και τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ) των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (Υ.Κ.Ω.).Διαβάστε εδώ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο