Αποφασίστηκε κατα την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (16.07.2020) των Μετόχων της εταιρίας η υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 1% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Δείτε περισσότερα εδώ 

Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο