Εν αναμονή της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης είναι οι ενδιαφερόμενοι για τους διαγωνισμούς που ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (υπ’ αριθ. 834/2020 απόφαση) . Πρόκειται για τη διενέργεια δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για Αιολικές και Φ/β εγκαταστάσεις με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, (17:00). Ειδικότερα :
· Κατηγορία Ι: Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PPV ≤ 20 MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 482,03 MW)
· Κατηγορία ΙΙ: Αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PWind ≤ 50MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 481,45 MW)Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο