Σε ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών των λογισμικών επεξεργασίας και πιστοποίησης μετρήσεων και υπολογισμών ενεργειακού ισοζυγίου στο πλαίσιο της εφαρμογής της αγοράς εξισορρόπησης προχωρά ο ΑΔΜΗΕ και για το λόγο αυτο καλεί σε μειοδοτικο διαγωνισμό με συνολικού προϋπολογισμού -κατά την εκτίμηση της Εταιρείας- εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (€975.000,00). Δείτε περισσότερα εδω

Παράλληλα καλεί κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα να υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής κατά την Α΄ φάση της κλειστής διαδικασίας για σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς και Σύστημα Εκκαθάρισης για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης» παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητείται από τον ΑΔΜΗΕ. Δείτε περισσότερα εδω

Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο