Ανακοινώθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. ότι ολοκληρώθηκε (20/6) ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την κατάθεση ποσού € 327.600.000 από την State Grid Europe Limited για την εξαγορά ποσοστού 24% και ποσού € 295.608.000 από την ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ για την εξαγορά ποσοστού 25%. Εν τω μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε ότι θα γίνουν αλλαγές στους συντελεστές στάθμισης (free float) των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ οι οποίες θα επηρεάσουν τη σύνθεση αρκετών χρηματιστηριακών δεικτών και θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου.

Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο