Στα πλαίσια της σύζευξης των Ευρωπαϊκών Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των Κωδίκων Δικτύου (Network Codes) που συντάσσονται από τον ENTSO-E, είναι απαραίτητη η αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Βάσει του Ν.4425/2016 η χονδρεμπορική  αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας συνίσταται από επί μέρους αγορές ως εξής:  Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά και Αγορά Εξισορρόπησης. Ο ΑΔΜΗΕ βάσει του Ν.4425/2016  είναι αρμόδιος να υλοποιήσει την απαραίτητη υποδομή για τη διαχείριση, λειτουργία και εκκαθάριση της  Αγοράς Εξισορρόπησης και στο πλαίσιο αυτό καλεί σε συναντήσεις Οικονομικούς Φορείς, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία σε παρόμοια έργα και έχουν αναπτύξει τις απαιτούμενες υποδομές (λογισμικό, υλικοτεχνική υποδομή κλπ). Δείτε εδω την πρόσκληση 

 

Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο