Αποφασίζεται αύριο κατά τη διάρκεια της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ η ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ. Με βάση τη διαδικασία που έχει συμφωνηθεί η ΔΕΗ θα εισφέρει το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ σε Εταιρία Συμμετοχών με διακριτικό τίτλο «Ενεργειακή Συμμετοχών ΑΕ» , το δε μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας θα ανέρχεται στα 491,8 εκατ. ευρώ με βάση την αποτίμηση της εταιρίας. Ακόμα, η γενική συνέλευση της ΔΕΗ πρόκειται να αποφασίσει την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και με διανομή στους υφιστάμενους μετόχους της ΔΕΗ των μετοχών της εταιρίας συμμετοχών. Δεδομένου ότι το Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ ελέγχουν συνολικά το 51% των μετοχών της ΔΕΗ, αντίστοιχο είναι το ποσοστό που θα ελέγχουν και στον ΑΔΜΗΕ μέσω της εταιρίας συμμετοχών. Διαβάστε αναλυτικά εδώ το σημείωμα σχετικά με το θέμα στη Η.Δ. της Γ.Σ.

Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο