Την ανάδειξη της State Grid ως προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή για την πώληση του 24% της συμμετοχής της ΔΕΗ A.E. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αναμένεται ότι θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ που έχει οριστεί για τις 24 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την Η.Δ. η Γ.Σ. θα εγκρίνει και το τελικό Σχέδιο Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement) ενώ θα εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος της ΔΕΗ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αγοραπωλησίας.

Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο