Κατά την συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ του σωματείου μας με την Διοίκηση της εταιρείας μας ( Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ) συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

  •  Εκτός έδρας μετακίνηση προσωπικού : επειδή παρατηρείται συμπλήρωση του ορίου των ημερών μετακίνησης του προσωπικού σε εκτός έδρας εργασίες  και η  υπέρβαση  του εν λόγω ορίου χρήζει νομοθετικής ρύθμισης  η οποία δεν μπορεί να γίνει λόγω της προεκλογικής περιόδου που διανύουμε , αναστέλλονται προσωρινά οι εκτός έδρας  μετακινήσεις του προσωπικού , με εξαίρεση εκείνους τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε έργα που επείγουν. Το επείγον θα κριθεί  κατόπιν εισήγησης της Διοίκησης της ΔΝΕΜ προς την Διοίκηση της εταιρείας ( επίβλεψη , αναβαθμίσεις , έργα στα οποία  προβλέπονται ρήτρες κλπ.)
  • Εισήγηση για την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση έχουν ήδη υποβάλει  οι Διοικήσειςκαι των τριών εταιρειών  του ομίλου.
  • Λάβαμε την διαβεβαίωση ότι με τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης και την τοποθέτηση του καθ΄ύληναρμόδιου υπουργού , οι Διοικήσεις των εταιρειών του ομίλου θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες  για την ρύθμιση του θέματος.
  • Όσο αφορά στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ενημερωθήκαμε ότι προχωρούν οι νόμιμες διαδικασίες προσπαθώντας επιπλέον να επιτευχθεί η εξαίρεση της εταιρείας από την ρύθμιση του νόμου για κάθε πέντε (5) αποχωρήσεις μία (1) πρόσληψη.
  •  Ως προς την αγορά αυτοκινήτων η Διοίκηση μας ενημέρωσε ότι αναμένει να της γνωστοποιηθούν οι ελλείψεις από όλες τις Διευθύνσεις , έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην αγορά οχημάτων για αποκλειστική  χρήση στα έργα.
  •  Σε ότι αφορά τον ιματισμό και τα μέσα ατομικής προστασίας , η Διοίκηση απεφάνθη ότι είναι επιτακτική η ανάγκη προμήθειας τους , καθότι είναι απολύτως απαραίτητα για την προστασία των εργαζομένων  κατά την εκτέλεση  της εργασίας τους. Το θέμα θα επιλυθεί  άμεσα.

 

Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο