Υψηλές τιμές και …target model !

Υψηλές τιμές και …target model !

Η υιοθέτηση και εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας είχε προβληθεί ως η “λυδία λίθος” για την προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Η εφαρμογή του target model είχε απώτερο στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού, τόσο στη χονδρεμπορική όσο και στη λιανική αγορά, και, εν τέλει, τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές. Αυτά σε θεωρητικό επίπεδο , γιατί στην πραγματικότητα απέχουν όσο η απόσταση της γης από τη σελήνη! Δείτε περισσότερα εδώ

Επίσημη πρώτη για το “target model”

Επίσημη πρώτη για το “target model”

Σε “ρυθμούς” target model κινείται ήδη η ελληνική αγορά που με την έναρξη λειτουργίας της “αγοράς στόχου” διασυνδέεται έτι περαιτέρω με την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά. Τα πρώτα 24ωρα (Σάββατο-Κυριακή) η αγορά κινήθηκε χωρίς προβλήματα αλλά με τιμές υψηλότερες από τις αναμενόμενες. Ενδεικτικά στην προημερησια αγορά για τη Δευτέρα η τιμή της MWh κινήθηκε στα 61 ευρώ. Δείτε περισσότερα εδώ

Νέος κώδικας και δοκιμές για το “άνοιγμα” του target model

Νέος κώδικας και δοκιμές για το “άνοιγμα” του target model

Με την έγκριση του νέου αναθεωρημένου Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τις δοκιμές να είναι συνεχείς, ολοκληρωνονται οι διαδικασίες για την πλήρη έναρξη του target model και τη λειτουργία των αγορών απο 1ης Νοεμβρίου. Δείτε περισσότερα εδώ

Νέος κώδικας και δοκιμές για το “άνοιγμα” του target model

Δοκιμές για τη λειτουργία της αγοράς target model

Δοκιμές προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των συστημάτων των Αγορών (μεταξύ ΑΔΜΗΕ, Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ Α.Ε.), του Φορέα Εκκαθάρισης EnexClear και των άλλων συμμετεχόντων) θα αρχίσουν από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν στο τέλος του μήνα. Δείτε περισσότερα εδώ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο