Προβληματισμός για τον επιμερισμό του κόστους για τη διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου

Προβληματισμός για τον επιμερισμό του κόστους για τη διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου

Κινήσεις καταγράφονται για να συμφωνηθεί ο επιμερισμός, ανάμεσα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, του κόστους της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Πάντως, το αίτημα που διατυπωσε η κυπριακή EuroAsia Interconnector για χρηματοδότηση από το μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) δεν έχει ακόμα εξεταστεί και απαντηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δείτε περισσότερα εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο