Υψηλές τιμές και …target model !

Υψηλές τιμές και …target model !

Η υιοθέτηση και εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας είχε προβληθεί ως η “λυδία λίθος” για την προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Η εφαρμογή του target model είχε απώτερο στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού, τόσο στη χονδρεμπορική όσο και στη λιανική αγορά, και, εν τέλει, τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές. Αυτά σε θεωρητικό επίπεδο , γιατί στην πραγματικότητα απέχουν όσο η απόσταση της γης από τη σελήνη! Δείτε περισσότερα εδώ

Δοκιμές για τη λειτουργία της αγοράς target model

Δοκιμές για τη λειτουργία της αγοράς target model

Δοκιμές προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των συστημάτων των Αγορών (μεταξύ ΑΔΜΗΕ, Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ Α.Ε.), του Φορέα Εκκαθάρισης EnexClear και των άλλων συμμετεχόντων) θα αρχίσουν από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν στο τέλος του μήνα. Δείτε περισσότερα εδώ 

Μείωση της ζήτησης στην ΥΤ τον Απρίλιο κατά 26%

Μείωση της ζήτησης στην ΥΤ τον Απρίλιο κατά 26%

Οι περιορισμοί που επεβλήθησαν λόγω της πανδημίας και είχαν σαν αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας διαφόρων μονάδων οδήγησαν στη μείωση της ζήτησης ενέργειας κατά 26% τον Απρίλιο. Αυτή είναι πραγματική εικόνα σε αντίθεση με  αύξηση 22% που δίνουν για τον ίδιο μήνα τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η διαφορά είναι μεταξύ της πραγματικής κατανάλωσης και των δηλώσεων φορτίου που καταγράφει το ΕΧΕ. Δείτε περισσότερα εδώ

Πρώτα βήματα για το Χρηματιστήριο Ενεργειας

Πρώτα βήματα για το Χρηματιστήριο Ενεργειας

Η πρώτη συναλλαγή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) είναι πλέον γεγονός ενω παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην παρούσα στιγμή η Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ έχει 13 μέλη. Διαβάστε εδώ για την πρωτη συναλλαγή