Εφαρμογή της ΡΑΕ για σύγκριση τιμολογίων ρεύματος

Διαδικτυακό εργαλείο μέσω του οποίου παρουσιάζονται σε συγκρίσιμη μορφή το σύνολο των τιμολογίων που προσφέρουν στην αγορά οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανέπτυξε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) Δείτε περισσότερα εδώ