Η υιοθέτηση και εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας είχε προβληθεί ως η “λυδία λίθος” για την προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Η εφαρμογή του target model είχε απώτερο στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού, τόσο στη χονδρεμπορική όσο και στη λιανική αγορά, και, εν τέλει, τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές. Αυτά σε θεωρητικό επίπεδο , γιατί στην πραγματικότητα απέχουν όσο η απόσταση της γης από τη σελήνη! Δείτε περισσότερα εδώ

Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο