Με σχετική απόφαση του υπουργείου Ενέργειας η λιγνιτική μονάδα Μεγαλόπολη 3 θα λειτουργεί για λόγους που έχουν σχέση με την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα και όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, “κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 παρ. 2(α) της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ Β’ 1450/14-06- 2013), επιτρέπονται κατά τη λειτουργία της Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης της εταιρίας «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.» , παρεκκλίσεις από τα όρια που ορίζονται στα εδάφια 1.2 και 1.3 του άρθρου 33 της ανωτέρω ΚΥΑ, καθώς κρίνεται απόλυτα απαραίτητη η διατήρηση της παροχής ενέργειας. Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις επιτρέπονται μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου 2021”.

Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο