Νομοθετική ρύθμιση για τα πάγια του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη που θα μεταβιβαστούν στον ΑΔΜΗΕ

Το δρόμο για το Κοινοβούλιο παίρνει η υπόθεση για τη μεταβίβαση στον ΑΔΜΗΕ των παγίων του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη, poy εκκρεμούσε εδώ και καιρό, με “ανοικτό” πάντως το  τίμημα στο οποίο θα γίνει η μεταβίβαση. Δείτε περισσότερα εδώ