Νέος κώδικας και δοκιμές για το “άνοιγμα” του target model

Νέος κώδικας και δοκιμές για το “άνοιγμα” του target model

Με την έγκριση του νέου αναθεωρημένου Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τις δοκιμές να είναι συνεχείς, ολοκληρωνονται οι διαδικασίες για την πλήρη έναρξη του target model και τη λειτουργία των αγορών απο 1ης Νοεμβρίου. Δείτε περισσότερα εδώ