ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολογίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για τους
              καταναλωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης
              της Περ. Ενότητας Αρκαδίας».

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4513/18 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» θεσπίστηκε ειδικός λογαριασμός στον Κρατικό Προϋπολογισμό προκειμένου να ενισχυθούν μέσω του Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολογίου Ηλεκτρικής Ενέργειας  οι καταναλωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περ. Ενότητας Αρκαδίας.

Με την υπ. αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίστηκαν: η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος χορήγησης και οι δικαιούχοι της ως άνω ενίσχυσης των τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφέρει ότι: « δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περ. Ενότητας Αρκαδίας με τετραμηνιαία κατανάλωση Η/Ε μέχρι 2.400 KWH».

Κύριε Υπουργέ,

  1.  Ως γνωστόν από την έκπτωση της συγκεκριμένης Κοινής Υπουργικής Απόφασης εξαιρέθηκαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι του Ομίλου ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ ως «δικαιούχοι ειδικού τιμολογίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον ΚΚΠ/ΔΕΗ και τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 127/1990 ΠΥΣ» όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ.2 της ΚΥΑ. 
  2. Πρόσφατα όμως με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4643/2019 καταργήθηκε η υπ΄αριθ.127/1990 ΠΥΣ και απαγορεύθηκε μονομερώς η εφαρμογή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ και του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού ΚΚΠ/ΔΕΗ.

Στην ουσία πρόκειται για κατάργηση της εξαίρεσης και γι΄αυτό  απαιτείται άμεση χορήγηση του Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολογίου (ΠΟΤ) και στους εργαζόμενους και συνταξιούχους του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περ. Ενότητας Αρκαδίας, προκειμένου να αρθεί η άνιση μεταχείριση  μεταξύ των πολιτών.  

Κύριε Υπουργέ,

Είναι παράδοξο το γεγονός εργαζόμενοι και συνταξιούχοι στον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε και ΑΔΜΗΕ Α.Ε που υποτίθεται έχουν προνόμια στο τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος να το πληρώνουν ακριβότερα από τον οποιονδήποτε καταναλωτή αυτών των περιοχών.

Τούτων δοθέντων απαιτείται ο αναγκαίος εξορθολογισμός των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.4643/2019 προκειμένου να αρθεί η συγκεκριμένη αδικία.

Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Αδαμίδης Αντώνης Καρράς

Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο