Κινήσεις καταγράφονται για να συμφωνηθεί ο επιμερισμός, ανάμεσα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, του κόστους της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Πάντως, το αίτημα που διατυπωσε η κυπριακή EuroAsia Interconnector για χρηματοδότηση από το μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) δεν έχει ακόμα εξεταστεί και απαντηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δείτε περισσότερα εδώ

Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο