Οι διασυνδέσεις κρίνουν την οριακη τιμή

Οι διασυνδέσεις κρίνουν την οριακη τιμή

Οι εισαγωγές, μεσω των δθασυνδέσεων, αναδεικνυονται σε βασικο παράγοντα για την αγορά ηλεκτρισμού και συμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεια καθορίζουν σε μεγαλο ποσοστό την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ). Δείτε εδω τα στοιχεια Μαρτίου