Οκτάμηνα στον ΑΔΜΗΕ

Οκτάμηνα στον ΑΔΜΗΕ

Για την κάλυψη εποχικών αναγκών ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πέντε (105) ατόμων για την κάλυψη των Υπηρεσιών της σε αρκετες περιοχές της χώρας. Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.