Εμπλοκή λόγω Euroasia;

Στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) στην οποία έχει προσφύγει η εταιρεία «Euroasia Interconnector» “κολάει” επι του παρόντος η διαδικασία των διαγωνισμών για για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής. Η λήψη απόφασης, συμφωνα με πληροφορίες του energypress.gr ,μετατίθεται μια εβδομάδα αργότερα. Δείτε περισσότερα εδώ