«Κανονικά οι διαγωνισμοί για την διασύνδεση Κρήτης-Αττικής»

«Κανονικά οι διαγωνισμοί για την διασύνδεση Κρήτης-Αττικής»

Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στους διαγωνισμούς απο την προσφυγή που κατέθεσε η εταιρεία «Euroasia Interconnector» στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Αυτο υποστηρίζουν κύκλοι της «Αριάδνη Interconnection”, της θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής. Δείτε περισσότερα εδώ: