Δ.Ε.Η.: Στρατηγική επέκταση στις Α.Π.Ε

Δ.Ε.Η.: Στρατηγική επέκταση στις Α.Π.Ε

Συνεπής με την απόφασή της να επενδύσει στις Αναναεωσιμες Πηγές Ενέργειας, η ΔΕΗ ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την εταιρία VOLTERRA ( θυγατρική του Ομίλου AVAX ) για την από κοινού ανάπτυξη και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 69,7 MW. Δείτε περισσότερα εδώ: