Αύξηση της συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην παραγωγή ενέργειας

Αύξηση της συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην παραγωγή ενέργειας

Με βάση τα στοιχεία του Διεθνή Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA), το ένα τρίτο της παγκόσμιας ηλεκτροπαραγωγικής δυναμικότητας βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας . Δείτε περισσότερα εδώ