Υπό προϋποθέσεις η στήριξη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων Κύπρου , Ισραήλ (Euroasia Int.)

Υπό προϋποθέσεις η στήριξη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων Κύπρου , Ισραήλ (Euroasia Int.)

Με δεδομένο ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής – Κρήτης θα κατασκευαστει ως εθνικό έργο , ο υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης δεν αποκλείει τη στήριξη των «ορφανών» διασυνδέσεων (Κρήτη – Κύπρος και Κύπρος – Ισραήλ) προκειμένουθ να ενταχθούν ως κοινοτικά έργα «κοινού ενδιαφέροντος» (PCI). Δείτε περισσότερα εδώ