Έντονο ενδιαφέρον για την κατασκευή της γραμμής Μεγαλόπολη-Κόρινθος

Έντονο ενδιαφέρον για την κατασκευή της γραμμής Μεγαλόπολη-Κόρινθος

Η παρουσία μεγάλων τεχνικών εταιριών αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον τους για την κατασκευή δύο βασικών υποέργων του λεγόμενου «Διαδρόμου Β», δηλαδή της γραμμής μεταφοράς 400 kV Μεγαλόπολη-Κόρινθος-Αττική που έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο εξάμηνο του 2021. Δείτε περισσότερα εδώ