ΝΟΜΕ με … κόφτη για τις εξαγωγές

ΝΟΜΕ με … κόφτη για τις εξαγωγές

Με ενδιαφέρον αναμένεται η νέα δημοπρασία -αν και οι ποσότητες ρεύματος που βγαίνουν είναι περιορισμένες (350 MWh/h)- καθώς θα φανεί αν “λειτουργούν” τα μέτρα που αποφάσισε η ΡΑΕ για τον περιορισμό των εξαγωγών . Δείτε περισσοτερα εδώ.