Αναβαθμίζονται τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας

Στον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας και Συστήματος Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) προχωρά ο ΑΔΜΗΕ με εκτιμόμενο προϋπολογισμό του έργου στα 4,8 εκατ. ευρώ. Δείτε περισσότερα εδω