Σε κίνδυνο οι λιγνιτικές μονάδες – Τι λέει έκθεση της Eurelectric

Σε κίνδυνο οι λιγνιτικές μονάδες – Τι λέει έκθεση της Eurelectric

«Εφιαλτικές» προβλέψεις για τις λιγνιτικές μονάδες διατυπώνει έκθεση της Eurelectric που προβλέπει ότι μέχρι το 2025 θα αναγκαστούν να κλείσουν όλες οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ αν δεν υπάρξει για αυτές η βοήθεια του Μηχανισμού Ευελιξίας και Επάρκειας Ισχύος, δηλαδή τα νέα ΑΔΙ, ώστε να στηριχθούν λόγω του υπερβολικού κόστους που θα επιφέρει η επιβάρυνση , πρωτίστως, από την άνοδο των CO2. Δείτε περισσότερα εδώ