Εντός του 2018 αρχίζουν οι εργασίες για τη μικρή διασύνδεση με την Κρήτη

Εντός του 2018 αρχίζουν οι εργασίες για τη μικρή διασύνδεση με την Κρήτη