Μεταβατικός μηχανισμός ευελιξίας: Ποια είναι η προταση του ΑΔΜΗΕ

Μεταβατικός μηχανισμός ευελιξίας: Ποια είναι η προταση του ΑΔΜΗΕ

Θέμα ημερών πρέπει να θεωρείται η απόφαση της ΡΑΕ  για το μεταβατικό μηχανισμό ευελιξίας που εξετάζει η ΡΑΕ. Στο πλαίσιο αυτο η ΡΑΕ  ζήτησε και έλαβε από τον ΑΔΜΗΕ μια συμπληρωματική αξιολόγηση σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες λειτουργίας των δύο προτεινόμενων προϊόντων του προσωρινού μηχανισμού ευελιξίας. Διαβάστε περισσότερα εδώ