Παράταση της διακοψιμότητας διεκδικεί η Ελλάδα

Παράταση της διακοψιμότητας διεκδικεί η Ελλάδα

Την παράταση της διακοψιμότητας κατά τρία χρόνια , που κανονικά προβλέπεται να λήξει το Σεπτέμβριο,  εξετάζει η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή . Το ζήτημα και κυρίως η παράταση του μέτρου, που απασχολεί έντονα την ελληνική βιομηχανία , αποτέλεσαν και σχετική δέσμευση της κυβέρνησης. Σχετική  επιστολή για το θέμα είχαν στείλει οι βιομήχανοι στο υπουργείο όπου υποστηρίζουν πως ο μηχανισμός θα πρέπει να παραμείνει αυτόνομος μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά και θεσπιστεί μόνιμος μηχανισμός επάρκειας που θα διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή της ζήτησης.