Η Πραγµατικά ∆ιαθέσιµη Ισχύς των Μονάδων Παραγωγής που εντάχθηκαν στον Μεταβατικό Μηχανισµό Αποζηµίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ), φαίνεται σε σχετικό πίνακα που δημοσίευσε σήμερα ο ΑΔΜΗΕ. Ως Πραγµατικά ∆ιαθέσιµη Ισχύος κάθε µονάδας παραγωγής νοείται η ∆ιαθέσιµη Ισχύς (UCAP) που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις, λαµβάνοντας υπόψη τα καταγεγραµµένα από τον ∆ιαχειριστή δεδοµένα µόνο για την περίοδο που η κάθε µονάδα παραγωγής εντάχθηκε στον ΜΜΑΕ. Περισσότερα στην ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ

Μοίρασε το ...

Στείλε το να το δουν και οι φίλοι σου

Μετάβαση στο περιεχόμενο