Η “προίκα” της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ

Η “προίκα” της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ

Εγκρίθηκε από το  Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. το Σχέδιο Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement) μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  στο πλαίσιο της πώλησης και μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Η αποτίμηση του 25% του ΑΔΜΗΕ που κατέχει η ΔΕΗ, ποσοστό το οποίο θα εισφερθεί στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, φτάνει στα 295,608 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την αποτίμηση της Deloitte. Διαβάστε εδώ τη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ ΑΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο